صفحه اصلي   |     اخبار   |    نقشه سايت    |    آلبوم تصاوير    |    ارتباط با ما 

 
 
 
*****  

 

 

جهت دریافت فرم های زیر فونت ها را دانلود نموده و در قسمت فونت سیستم کپی نمایید   دانلود فونت ...

اطلاعيه ها

گروه

دانلود فايل

تاريخ درج اطلاعيه

تحويل پروژه راه و كارآموزي رشته  عمران مهندس صالحي مورخ شنبه 11/6/91 ساعت 8-10 صبح برگزار مي گردد.

-

-

4/6/91

جلسه توجيهي پروژه بتن مهندس عمادي مورخ سه شنبه 3/5/91 ساعت 8 صبح برگزار مي گردد.

-

-

26/4/91

جلسه توجيهي پروژه فولاد مهندس صفامهر مورخ دوشنبه 26/4/91 ساعت 8:30 صبح برگزار مي گردد.

شركت در اين جلسه الزامي است در ضمن نقشه مورد نظر را همراه بياوريد .

-

-

24/4/91

تاريخ تحويل پروژه هاي فولاد و كارآموزي مهندس صفامهر سه شنبه مورخ 27/4/91 مي باشد.

-

-

24/4/91

كلاس تاسيسيات ساختماني مهندس پور همايون 25/4/91 و آخرين كركسيون كلاسي 26/4/91 برگزار مي گردد.

-

-

14/4/91

تاريخ تحويل پروژه طرح  1 كارشناسي ارشد با دكتر يزدي روز سه شنبه 27/4/91 راس ساعت 8 صبح مي باشد.

كارشناسي ارشد معماري

-

11/4/91

قابل توجه دانشجويان عمران:

جلسه توجيهي پروژه راه با استاد محسن صالحي ويژه ترم تابستان 31/4/91 ساعت 8 صبح برگزار مي گردد.همچنين تحويل پروژه هاي راه بعد از كلاس توجيهي انجام خواهد شد.

عمران

-

11/4/91

تاريخ تحويل پروژه طرح معماري 3 با استاد طلايي 17/4/91 از ساعت 8 تا 10 صبح مي باشد.

-

-

11/4/91

تاريخ تحويل پروژه حانم مظفريان 17/4/91 ساعت 9 صبح مي باشد

-

-

11/4/91

تحويل پروژه تمرينهاي معماري يك و دو استاد ايزدي روز يك شنبه 11/4/91 ساعت 11 و 8 صبح مي باشد.

معماري

-

5/4/91

تحويل پروژه درس برداشت از بناهاي تاريخي با استاد يادگاري روز يك شنبه 11/4/91 ساعت 8 صبح مي باشد.

-

-

1/4/91

تحويل پروژه درس طراحي معماري با استاد رحيمي روز سه شنبه 6/4/91 مي باشد

-

-

1/4/91

*تحويل نهايي پروژه درس مقدمات طراحي معماري خانم پري ناز باستاني روز چهارشنبه 7/4/91 راس ساعت 9 مي باشد

*تحويل نهايي پرو‍ژه درس  طراحي معماري 5 خانم پري ناز باستاني روز  شنبه       10/4/91 راس ساعت 9 مي باشد

*تحويل نهايي پرو‍ژه درس  طراحي معماري 3 خانم پري ناز باستاني روز  دوشنبه       12/4/91 راس ساعت 9 مي باشد

**توجه: دانشجويان محترم به روز ، تاريخ و ساعت تحويل پروژه توجه كامل داشته باشند.

**توجه:مدارك تحويل پروژه شامل :قطع نهايي ترسيمات و معرفي پروژه و روند طرح و ايده ،ماكت نهايي در مقياس از قبل تعيين شده ،cd سالم و كامل شامل تمامي تصاوير مدارك پروژه ،ماكت و روند طرح

معماري(كارشناسي)

-

23/3/91

تاريخ تحويل نهايي طرح 3 معماري با استاد طلايي 11/4/91 از ساعت 8 تا 10 صبح

-

-

16/3/91

تاريخ تحويل پروژه درس روستا 2 با استاد آذرفر روز 8/4/91 ساعت 8:30 در آتليه 14

-

-

16/3/91

تاريخ تحويل نهايي درس درك و بيان محيط با استاد ذكايي 11/4/91 از ساعت 8 تا 10 صبح

-

-

16/3/91

تحويل آلبوم پروژه نهايي ساختمان 2 با استاد تيكني روز سه شنبه 6/4/91

امتحان درس ساختمان 1 با استاد تيكني شامل جزوه كلاسي + فصل 6و8 كتاب اجزا ساختمان دكتر جليل شاهي

-

-

16/3/91

تحويل آلبوم ديتيل ساختمان 2 با استاد تيكني روز يك شنبه 21/3/91

امتحان درس ساختمان 2 با استاد تيكني شامل جزوه كلاسي + فصل 2و8 كتاب اجزا ساختمان دكتر جليل شاهي

-

-

16/3/91

زمان تحويل پروژه راه با استاد صالحي 10/4/91 از ساعت 8 تا 11 مي باشد

كارشناسي عمران

-

9/3/91

پروژه درس هيدرولو‍ژي دكتر نصري

-

17/8/90

دانلود جزوه جديددفاع مقدس

عمومي

مراجعه به بخش فرم 

11/8/90

 

 

 

 

 
تاریخ